Hỗ Trợ Online

0985 791 268 .
Mr.Cường

0985 791 268

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028.2244 2837
Fax: 028.3589 9227
Email: alo@phanbonviluong.com

Cây trồng - Kinh nghiệm

Hỗn hợp Bordeaux
Hỗn hợp Bordeaux.Công thức Bordeaux
Bộ lá sung tốt,tăng sức đề kháng sâu bệnh, ngăn được hiện tượng khô chết cành. Tăng hiệu quả hấp thụ Đạm- Lân,tăng hiệu quả xử lý ra hoa.