Hỗ Trợ Online

0985 791 268 .
Mr.Cường

0985 791 268

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028.2244 2837
Fax: 028.3589 9227
Email: alo@phanbonviluong.com

Dịch vụ

CÂY CAM
Mô hình kỹ thuật.
 DƯA HẤU
Mô hình kỹ thuật
CÂY THANH LONG
Mô hình kỹ thuật
CÂY HÀNH TRẮNG
Mô hình kỹ thuật
Cây Ớt
Mô hình kỹ thuật
CÂY LÚA
Mô hình kỹ thuật