Hỗ Trợ Online

0985 791 268 .
Mr.Cường

0985 791 268

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028.2244 2837
Fax: 028.3589 9227
Email: alo@phanbonviluong.com

Tuyển dụng

Cần tuyển các vị trí sau:

1. Kỹ sư nông nghiệp 4 người

2. Kỹ sư sinh học 3 người

3.Quản đốc nhân Sự 2 người

4. Lao động phổ thông 15 người

5 Nhân viên thị trường 10 người

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ hotline.